Các tỉnh thành thuộc 9 khu vực của Mobifone nên nhớ

Các tỉnh thành thuộc 9 khu vực của Mobifone nên nhớ

Các khu vực của Mobifone bao gồm 9 khu vực cơ bản. Mỗi khu vực sẽ có những tỉnh thành trực thuộc khác nhau. Không phân theo địa hình địa lý, không theo thứ tự bắc Nam. Do đó, bạn không thể biết được kh...

Read more